TEAM | NABÍZÍME | KONTAKT | CENY | GDPR| FOTOGALERIE

Stomatologická praxe Endivia dent vznikla v roce 2009 ve snaze rozšířit a zkvalitnit spektrum služeb stávájící firmy IA DENT s.r.o, která již od roku 1993 v Borovanech úspěšně působí v oblasti komplexní stomatologické péče. Založením Endivia dent v Českých Budějovicích reagujeme na zvýšenou poptávku po takové stomatologické péči, která by odpovídala nejvyšším evropským standardům.

Mottem naší práce je důraz na vysokou estetickou úroveň ošetření. Moderní stomatologie by neměla pouze
navracet ztracenou funkci žvýkacího aparátu, měla by dokázat přinést uspokojivý estetický efekt, vracet či vytvářet krásný úsměv a sebevědomí pacienta.

Vztah mezi lékařem a pacientem v privátní praxi Endivia dent budujeme na klientských a partnerských principech. Nechceme degradovat úroveň naší práce směrnicemi zdravotních pojišťoven a nesmyslně nízkou úrovní plateb z veřejného pojištění, proto Endivia dent nemá uzavřeny smlouvy se zdravotními pojišťovnami a péče je financována přímými úhradami pacientů na podkladě ceníku.

MUDr. Ivo Štěrbák

lékař a jednatel firmy

Na Karlově Universitě promoval v oboru stomatologie v roce 1991. Po promoci pracoval jako praktický zubní lékař v Západních Čechách a v roce 1993 založili spolu s manželkou soukromou praxi v jihočeských Borovanech.

Po celou dobu své profesionální kariéry se aktivně vzdělává v oboru, zúčastnil se mnoha zahraničních i tuzemských stáží, je členem implantologických a stomatochirurgických společností. Je členem výboru České společnosti CAD/CAM stomatologie.

 

  MUDr. Andrea Štěrbáková

lékařka a jednatelka firmy

Po absolutoriu na Lékařské fakultě University Karlovy v Plzni spolu s manželem pracovala v Západních Čechách a v roce 1993 založili s manželem společnou praxi , pozdější IA DENT s.r.o..

Specializuje se na estetickou stomatologii, endodoncii a parodontologii. Ve svých oborech se systemasticky vzdělává.

 

Veronika Vostracká, DiS

Manažerka praxe

Vyšší odborná škola ekonomická

10 let post osobního bankéře
v Raiffeisenbank


  Bc. Denisa Vordová, DiS

Asistentka

Vysoká škola zdravotnická

Obor zdravotnický záchranář,
praxe v oboru.


Mirka Posekaná

Asistentka

Vyšší odborná zdravotnická škola
Praxe v oboru

 


  Lucie Dušková, DiS

Dentální hygienistka

Vyšší odborná zdravotnická škola

Pomaturitní studium specializace na anestesii, resuscitaci a intenzivní
medicínu, odborná školení
a semináře, kurs dentální preventiska


Roman Plášil

Zubní technik

Střední zdravotnická škola – obor zubní laborant

Praxe v oboru

 

Spolupracovníci:

MUDr. Vojtěch Slezáček
Specialista v oboru dentoalveolární a maxillofaciální chirurgie

MUDr. Jan Bierbaumer
Specialista v oboru anestesiologie a resuscitace